ȴ|Ĵȴ| ɶȴ | ȴ| ȴ| ˱ȴ| ϳȴ| ɽȴ | ȴ| ֦ȴ| Թȴ| ȴ| 㰲ȴ | ȴ| ڽȴ| ȴ| üɽȴ| ɽȴ| Űȴ | ȴ| ȴ| Ԫȴ| üȴ| ȴ| ȴ